Drijvend Helofytenfilter

Onze drijvende helofytenfilters zijn veel meer dan helofytenfilters alleen. Het eerste drijvende helofytenfilter plaatsten we in 2006. Inmiddels  rusten we onze filters standaard uit met:

 • Lamellenfilter bedoeld om zwevende deeltjes te laten bezinken.
 • Lichtgewicht helofytenfilter dat efficiënt zuivert.
 • Robuuste en stille pomp.
 • Nutrient Adsorbens Cartridges, voor de zeer effectieve opname en terugwinning van zowel fosfaat als stikstof verbindingen.
 • UV-lamp voor de verwijdering van diverse algen.
 • Venturi pomp voor het effectief en energiezuinig nabeluchten van het gezuiverde water .
 • Drijfset voor het zichtbaar ‘lozen’ van effluentwater. Tevens geschikt voor bemonstering door waterlaboratoria.

Uiteraard kunnen we in overleg onze drijvende en schakelbare helofytenfilters ook in andere afmetingen leveren.

Toepassingen

Voor het zuiveren van diverse soorten buitenwater of oppervlaktewater. Hierbij valt te denken aan:

 • Gesloten of semi gesloten (gemeenten)vijvers
 • Overstort vijvers
 • Blauwalg vijvers
 • Speeltuin water (met of zonder zwemmen)
 • Jachthavens
 • Blusvijvers
 • Visvijvers
 • ‘Run off’ Water van snelwegen
 • Spoelvijvers
 • Natuurlijke zwembaden of ‘instant’ zwemvijver!

Verder zijn de filters aanvullend uit te rusten met eventueel een aanlegstijger, damwanden om stukken zwemwater intensief te reinigen, denk hierbij aan de zwemstrandjes van het Gooimeer, verlichting, reclame-uitingen en alles wat we u en BWC samen nog bedenken kunnen.