Methode

Bright Water Company zuivert water met een eenvoudige en effectieve methode: het drijvende helofytenfilter. Lamellenfilters, planten, bacteriën, en effectieve nutrient adsorbents, UV-licht en extra zuurstof, doen samen het zuiverende werk.
Het systeem is  uitgerust met een cartrige systeem waar diverse natuurlijke adsorbens in zijn verwerkt, die een teveel aan voedingsstoffen en zware metalen snel uit het water halen. Op deze wijze is het zelfs mogelijk of het fosfaat te regenereren of hergebruiken.
Deze milieuvriendelijke methode heeft een hogere doorstroomsnelheid, grote filterende werking van onder andere blauwalg en is effectiever dan andere oppervlaktewater waterzuiveringsinstallaties zoals helofytenfilters of natuurlijke oevers. Uniek is ook het relatief kleine oppervlak dat nodig is om het oppervlaktewater te behandelen en dat vervolgens dit hele proces ook nog eens drijvend in het water gebeurd.
De methode is tegen het licht gehouden, voorzien van advies en uitvoerig getest door gerenommeerde partijen. Uitgebreid onderzoek laat zien dat de methode water aantoonbaar zuivert, filtert en blauwalgen kan voorkomen. Het filter maakt water leefbaar, ecologisch gezond, fungeert tevens als natuurlijke oever en biodiversiteit versterker. Met deze eigenschappen draagt het drijvende helofytenfilter succesvol bij aan het behalen van doelen van de kaderrichtlijn water (KRW).